Naujienos


Komisija, išanalizavusi AB Rytų skirstomųjų tinklų ir AB „VST“ pateiktus duomenis apie 2010 metų pirmojo ketvirčio buitinių vartotojų suvartotą elektros energijos kiekį, nustatė, kad faktinis suvartotos elektros energijos kiekis ir gautinos pajamos viršija prognozuotus rodiklius atitinkamam laikotarpiui.

Paskelbta 2010-05-31 08:37:33


Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 8 punktas numato, kad gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nustatomi kas pusę metų, atsižvelgiant į dujų importo kainos prognozę ateinančiam laikotarpiui.

Paskelbta 2010-05-31 08:32:24


2010 vasario 18 d. užregistruotas "Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo" projektas. Įstatymo tikslas - garantuoti darnų aprūpinimą energija ir skatinti tolesnį šilumos energijos, elektros energijos, degalų gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių technologijų diegimą ir vystymąsi bei tokios energijos naudojimą, ypač atsižvelgiant į aplinkos apsaugą (klimato kaitą), iškastinių išteklių tausojimą ir priklausomybės nuo energijos išteklių ir energijos importo mažinimą. Šiuo įstatymu nustatoma bendra skatinimo naudoti atsinaujinančius energijos išteklius – vandens potencinę, saulės, vėjo, biomasės ir jai prilygstančių išteklių (įskaitant biologiškai skaidžią pramoninių ir komunalinių atliekų dalį), žemės, oro ir vandens šilumos energiją – sistema.

Paskelbta 2010-03-05 11:17:22


Valstybės kontrolės atliktas atsinaujinančių energijos išteklių auditas rodo, kad Lietuva turi visas galimybes iki 2020 metų iš jų gauti 20 proc. energijos, kaip reikalauja Europos Komisija. Tai sudarytų sąlygas turėti pigesnę elektrą ir šilumą, padidinti šalies energetinį nepriklausomumą.

Paskelbta 2010-02-19 12:39:57


Šių metų sausio 22 dieną oficialiai atidarytas vienas didžiausių ir moderniausių šalyje sveikatingumo ir poilsio centras "Grand Spa Lietuva", kurio šildymui, vėsinimui bei karšto vandens ruošimui įdiegta 1,3 MW šilumos siurblių šildymo sistema

Paskelbta 2010-01-27 08:39:18